CDsakerhetsteknik

Brandlarmsystem Stockholm

Brandlarmsystem Stockholm

Vänd dig till oss på Categori Data AB när du behöver ett brandlarmsystem i Stockholm. Vi är ett certifierat företag med lång erfarenhet av lösningar inom tele-, data- och säkerhetsinstallationer och kan erbjuda ett effektivt och säkert brandlarmsystem för er fastighet.

Våra brandlarmsystem är godkända och intygade samt analogt adresserbara för alla behov med sofistikerade funktioner. Vi kan även erbjuda utrymningslarm i samband med installationen, ett effektivt sätt för att påkalla uppmärksamhet och få en snabbare utrymning. Svenska brandskyddsföreningens rekommendationer är att alla lokaler och allmänna utrymmen som kan rymma fler än 150 personer bör ha ett utrymningslarm.

Som professionella installatörer kan vi på Categori Data AB erbjuda dig som kund en helhetslösning när du anlitar oss, och vi tar alltid ett totalansvar över installationen. Vi samarbetar även med andra företag för att kunna möta dina behov på bästa sätt, och dessa företag är givetvis noga utvalda av oss för att möta de höga kraven på kvalitet.

Vad krävs för ett komplett larmsystem för brand?

Ett brandlarmsystem för en större fastighet kräver ett flertal komponenter för att fungera tillfredsställande. Till att börja med behövs det någon form av detektorer. Rökdetektorer, optiska detektorer eller värmedetektorer installeras för att kunna upptäcka att en brand eller rökutveckling har uppstått. 

 

Därtill behövs förstås någon form av larmcentral som tar emot och processar signalerna för sensorerna för att därefter vidta någon form av åtgärd. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att skicka ut någon form av larmsignal i form av ljud- och ljussignaler samt skicka larmet vidare till ett larmföretag eller direkt till 112 om man har valt att lägga till en sådan funktion.

Byggnader med krav på att man kan stänga av olika brandceller kan utrustas med automatisk stängning av branddörrar. I vissa miljöer kan det även ställas krav på system för automatisk släckning. Vi ser till att du får ett system som är perfekt integrerat med släckningssystemet och givetvis finns det möjlighet till olika former av testfunktioner för att kunna säkerställa att kopplingen mellan enheterna fungerar, utan att behöva utlösa släckningsfunktionen.

Anlita oss för ett brandlarmsystem i Stockholm

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av ett brandlarmsystem i Stockholm, så hjälper vi dig. Våra erfarna medarbetare tar fram en individuellt utformad plan för just din fastighet där vi sätter samman en helhetslösning med de produkter och system som krävs för att ni ska få ett fullgott brandlarmsystem som lever upp till de krav som ställs.

Du når oss på telefon, mail eller via kontaktformuläret här på webben. Välkommen till Categori Data AB.

Kontaktpersoner

Christer Ferm

VD / Innesälj / Kalkyler