CD Säkerhetsteknik

Säker plats

Säker plats är en plats för personer som inte kan utrymma på egen hand. Alla ska ha en förutsättning att kunna ta sig i säkerhet ifall brand olyckan skulle vara framme.

Denna nya afs/lag är retroaktiv. Har du en fastighet/Lokal där allmänheten vistas hör av dig till CD säkerhetsteknik AB. Så tar vi fram den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för dig.
Det finns olika varianter och märken antingen en med tal eller bara med lampor eller båda. Det går också att få ett system kopplat direkt till larmcentral.

Utrymningsplatser/säker plats
Enligt BBR avsnitt 5:248 ska en utrymningsplats utgöras av ett utrymme inne i byggnaden där en eller flera personer som inte har möjlighet att utrymma på egen hand kan avvakta vidare utrymning genom assistans. Utrymningsplatsen/säker plats ska placeras i intilliggande brandcell och placeras i eller i anslutning till en ordinarie utrymningsväg. Utrymningsplatsen kan alltså placeras i en utrymningsväg, till exempel ett trapphus, om det finns tillräckligt med utrymme för att säkerställa en tillfredställande utrymning för övriga personer.

I vilka lokaler krävs frångänglighet?

Frångänglighet är extra viktig att tänka på om man har en lokal/fastighet där allmänheten kan vistas tex som:

Kontakta oss när du behöver säkra en säker plats

Varmt välkommen att kontakta oss för att få mer information om säkra platser. Vi hjälper er från start (projektering) till installation samt service. 

Kontaktpersoner

Christer Ferm

VD / Innesälj / Kalkyler